ทำเกษตร SECRETS

ทำเกษตร Secrets

ทำเกษตร Secrets

Blog Article

บทความนี้อาจต้องการตรวจสอบต้นฉบับ ในด้านไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน การเรียบเรียง คุณภาพ หรือการสะกด คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความได้

สร้างบัญชี เข้าสู่ระบบ เครื่องมือส่วนตัว สร้างบัญชี

เมื่อเล่าถึงตรงนี้ พ.ต.ท.วิษณุ นึกย้อนไปสมัยวัยเด็ก ที่คุณตาได้เลี้ยงดูมา และพร่ำสอนเรื่องเกษตร ท่านบอกว่า “คนเรามีเงินมากมายขนาดไหน แต่หากว่าไม่มีอาหาร เกษตรกรรม หรือ ประมง เราก็จะไม่รอด” มีเงิน ก็ซื้ออาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี กินเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ยืมจมูกคนอื่นหายใจ กินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ นี่ก็เป็นคำสอนส่วนหนึ่งที่ซึมซับเข้ามา ทำให้เราเลือกที่ปลูกพืชทำเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงปลา”

“เกิดอะไรขึ้นกับภาคเกษตรไทย จะพลิกโฉมอย่างไรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน?” งานวิจัยเจาะลึกจากธปท.

มีการถกเถียงกันมากเกี่ยวกับรูปแบบไหนของที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่อาจจะเป็นรูปแบบทางสังคมที่ดีสำหรับเกษตรกรรมยั่งยืน

การทำพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย ปอ ฝ้าย นุ่น ละหุ่ง มะพร้าว มันสำปะหลัง ยาสูบ พริกไทย ตาล ถั่วต่าง ทำเกษตร

ทำไมระบบประกันภัยพืชผลที่ยั่งยืนจึงยังไม่เกิดในประเทศไทย

ไอเดียบ้านหลังเล็ก ระเบียงกว้าง ความสะดวกครบวงจร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

บทความหลัก: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสารกำจัดศัตรูพืช

ภาพดาวเทียมของการทำฟาร์มในรัฐมินนิโซตา

การรีไซเคิลของเสียจากพืชผลและปศุสัตว์หรือของเสียจากมนุษย์ที่บำบัดแล้ว

Your browser isn’t supported anymore. Update it to find the ideal YouTube encounter and our hottest characteristics. Learn more

การผสมสารอินทรีย์กลับเข้าไปในทุ่งนา

บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก

Report this page